Глас и штампано слово К к

Аутор: Маја Продановић, ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац
Година обуке: 2020.