Глас и штампано слово Мм

Аутор: Миљана Стојановић, ОШ "Десанка Максимовић", Косовска Каменица
Водитељ обуке: Александар Стевановић
Година обуке: 2019.