Гласови и штампана ћирилична слова Жж , Фф

Аутор: Мирослав Гвозденац, ОШ "Ђура Јакшић", Чуруг
Водитељ обуке: Бранислава Цуцић Топалов
Година обуке: 2019.