Гласовне промене, обнављање

Аутор: Оливера Абадић, ОШ "Драган Ковачевић", Београд (Стари Град)
Година обуке: 2020.