Город на Неве

Аутор: Јасмина Тасић, ОШ "Никодије Стојановић Татко", Прокупље
Година обуке: 2020.