Говорни органи и настанак гласова; подела гласова на самогласнике (вокале) и сугласнике (консонанте)

Аутор: Владан Картаљевић, ОШ "Вук Караџић", Врање
Водитељ обуке: Дејан Јањић
Година обуке: 2019.