Говорни органи. Подела гласова на самогласнике и сугласнике. Подела речи на слогове. Слоготворно Р.

Аутор: Миљана Кравић, ОШ "Иво Андрић", Радинац
Водитељ обуке: Горица Матић
Година обуке: 2019.