Грађа атома: језгро атома и електронски омотач

Аутор: Гордана Благојевић, ОШ "Алекса Дејовић", Севојно
Година обуке: 2020.