Графички блокови наредби. Понављање (циклуси)

Аутор: Драгана Пушић, ОШ "Светозар Милетић", Врбас
Водитељ обуке: Јасминка Олић Илчешин
Година обуке: 2019.

sr Српски језик
X