Графичко представљање статистичких података

Аутор: Далибор Милосављевић, ОШ "Љубиша Урошевић", Рибаре
Година обуке: 2020.