Гудачки инструменти – породица виолина

Аутор: Томица Брадић, ОШ "Вучић Величковић", Међуречје
Водитељ обуке: Сања Глишовић Костић
Година обуке: 2019.