Густина тела; Одређивање густине чврстих тела мерењем масе и запремине

Аутор: Стевица Теодоровић, ОШ "Исидора Секулић", Шајкаш
Водитељ обуке: Бранислава Цуцић Топалов
Година обуке: 2019.