Hello

Аутор: Ивана Стевановић, ОШ "Никола Скобаљић", Велико Трњане
Водитељ обуке: Бранислав Вељковић
Година обуке: 2019.