Хуманизам и ренесанса

Аутор: Саша Поповић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Омољица
Водитељ обуке: Синиша Ћулафић
Година обуке: 2019.