Игре Clue word, Hangman, Crosswords

Аутор: Дијана Кадић, ОШ "Васа Стајић", Нови Сад
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.