ИКТ уређај, јединство хардвера и софтвера

Аутор: Милан Лукић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Крушевац
Водитељ обуке: Милош Дејановић
Година обуке: 2019.