Il presente dei verbi essere, avere; esserci

Аутор: Маја Крмар, ОШ "Мирослав Антић Мика", Панчево
Водитељ обуке: Драгана Јовановић
Година обуке: 2019.