Именице

Аутор: Мања Бугарски, ОШ "Милоје Чиплић", Нови Бечеј
Водитељ обуке: Исидора Пап
Година обуке: 2019.