Именице, род и број

Аутор: Бранка Радовановић, ОШ "Свети Сава", Бачка Паланка
Водитељ обуке: Нада Бањац
Година обуке: 2019.