"Иво Сенковић и ага од Рибника", епска народна песма ускочког тематског круга

Аутор: Љиљана Милошевић Бијелић, ОШ "Чаки Лајош", Бачка Топола
Година обуке: 2020.