Избор из кратких народних умотворина

Аутор: Данијела Станојловић, ОШ "Вук Караџић", Шабац
Водитељ обуке: Ивана Новаковић
Година обуке: 2019.