Избор из народних умотворина (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице)

Аутор: Слађана Павићевић, ОШ "Иван Горан Ковачић", Београд (Звездара)
Водитељ обуке: Наташа Ников
Година обуке: 2019.