Избор из народних умотворина

Аутор: Јосип Параг, ОШ "Кизур Иштван", Суботица
Водитељ обуке: Марија Кнежевић
Година обуке: 2019.