Израчунавање површине правоугаоника и квадрата

Аутор: Биљана Јаковљевић, ОШ "20. октобар", Београд (Нови Београд)
Година обуке: 2020.