Јединство као основна вредност композиције - Јединство израза

Аутор: Маријана Весић, ОШ "Јован Курсула", Варварин
Година обуке: 2020.