Јесен

Аутор: Бранислава Милановић, ОШ "Иван Милутиновић", Суботица
Водитељ обуке: Ирис Стантић Миљачки
Година обуке: 2019.