Јесен, Станко Коруновић

Аутор: Ана Ђокић Стаменић, ОШ "Рајак Павићевић", Бајина Башта
Водитељ обуке: Олгица Спасојевић
Година обуке: 2019.