Јован Дучић, "Подне"

Аутор: Весна Филиповић, ОШ "Дринка Павловић", Куршумлија
Година обуке: 2020.