Климатске промене. Ефекат стаклене баште Оштећење озонског омотача. Киселе кише

Аутор: Наташа Самуилов, ОШ "Младост", Вршац
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.