Комплементарне боје

Аутор: Тања Веселиновић, ОШ "Павле Поповић", Вранић
Водитељ обуке: Тања Парезановић
Година обуке: 2019.