Конструкција правилног шестоугла

Аутор: Илија Хојт, ОШ "Вељко Дугошевић", Рума
Водитељ обуке: Анита Топаловић
Година обуке: 2019.