Креирање презентације у Power Point-u на задату тему, у корелацији са осталим наставним предметима

Аутор: Ружица Матић, ОШ "Стојан Новаковић", Шабац
Водитељ обуке: Немања Гмизић
Година обуке: 2019.