Кретања у свакодневном животз. Релативност кретања

Аутор: Ивана Симеуновић, ОШ "Старина Новак", Београд (Палилула)
Водитељ обуке: Јасмина Алексић
Година обуке: 2019.