Кретање и оријентација у простору и времену

Аутор: Санијела Перовић, ОШ "Браћа Јерковић", Београд (Чукарица)
Водитељ обуке: Перо Јелић
Година обуке: 2019.