Кретање и оријентација у простору и времену - Годишња доба

Аутор: Биљана Станић, ОШ "Паја Јовановић", Вршац
Водитељ обуке: Зоран Киш
Година обуке: 2019.