Кретање и оријентација у простору и времену

Аутор: Даница Јевтовић Мишић, ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина
Водитељ обуке: Мирјана Димитријевић
Година обуке: 2019.