Култура становања

Аутор: Ана Танасковић, ОШ "Дринка Павловић", Београд (Стари Град)
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.