Латинична слова p, r, g

Аутор: Тања Станишић, ОШ "Симеон Араницки", Стара Пазова
Водитељ обуке: Наташа Миљановић
Година обуке: 2019.