Лексичке и семантичке вежбе: некњижевне речи и њихова замена језичким стандардом

Аутор: Љубинка Ђурачић, ОШ "др. Арчибалд Рајс", Београд (Палилула)
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.