Лексичке и семантичке вежбе: некњижевне речи и туђице и њихова замена језичким стандардом

Аутор: Тања Благојевић, ОШ "Јован Јовановић Змај", Суботица
Водитељ обуке: Виолета Мајски
Година обуке: 2019.