Линије (праве, криве, изломљене, отворене, затворене, цртање и обележавање) – обнављање градива

Аутор: Милица Вучковић, ОШ "Жарко Зрењанин", Качарево
Водитељ обуке: Јасмина Филеп
Година обуке: 2019.