Локатив. Основне функције и значења локатива (место). Употреба предлога уз локатив. Сличности и разлике између датива и локатива.

Аутор: Људмила Вуковић, ОШ "Димитрије Давидовић", Смедерево
Водитељ обуке: Невена Перић
Година обуке: 2019.