Мерење времена и часовник

Аутор: Евица Урошевић, ОШ "Стојан Новаковић", Блаце
Водитељ обуке: Оливера Рашић
Година обуке: 2019.