Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење дужине и времена)

Аутор: Весна Остојић, ОШ "Светозар Марковић-Тоза", Елемир
Водитељ обуке: Јасмина Филеп
Година обуке: 2019.