Множење броја 3 и бројем 3

Аутор: Вук Станковић, ОШ "Вељко Дугошевић", Београд (Звездара)
Година обуке: 2020.