Множење броја 4 и бројем 4

Аутор: Ана Магдић, ОШ "Драгиша Михајловић", Крагујевац
Водитељ обуке: Ана Ђокић- Остојић
Година обуке: 2019.