Множење бројевима 7 и 9

Аутор: Наташа Травица, ОШ "Јован Цвијић", Костолац
Водитељ обуке: Славица Гомилановић
Година обуке: 2019.