Моје место - Руски Крстур

Аутор: Јасмина Сабадош, ОШ "Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика", Руски Крстур
Година обуке: 2020.