Музички инструменти првобитне заједнице

Аутор: Лепа Милић, ОШ "Емилија Остојић", Пожега
Водитељ обуке: Драгана Прокопијевић Кандић
Година обуке: 2019.