Музика у ренесанси

Аутор: Милица Павловић, ОШ "Ђорђе Натошевић", Нови Сад
Водитељ обуке: Синиша Станивук
Година обуке: 2019.